Medan
Pengurus PP Bandar Khalipah Gotong Royong Bersihkan Pekuburan Muslim