Medan
Bobby Nasution, Serahkan Hibah Rp 50 Juta ke HKBP