Medan
14 Desember 2019, Natal Oikumene STM Filadelfia